Na každú hodinu objednávame len obmedzený počet vozidiel, aby sme aj klientom, ktorí prídu bez objednania mohli poskytnúť požadované služby TK a EK. Ak ste nenašli vhodný termín, neznamená to, že Vám neposkytneme služby TK a EK. Jednoducho príďte a my urobíme všetko preto, aby pre Vás potrebná TK a EK bola vykonaná.

1. Vyberte typ kontroly

2. Vyberte dátum

3. Vyberte čas

4. Potrebné údaje

Zakliknutím nižšie uvedeného políčka potvrdzujem, že som sa podrobne oboznámil s Informáciami o získavaní a spracúvaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné tu, poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne a udeľujem súhlas spoločnosti TATRAMEX spol. s r.o. na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 4 formulára za účelom:
a to na dobu 5 rokov od poskytnutia súhlasu.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info@stklipany.eu alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.